L’empresa va ser fundada per Antonio Lloret Ontiveros amb la finalitat específica de dedicar‐se a la reparació i construcció d’obres de petit nivell. A mitjan anys 80, coincidint amb l’entrada a la Gerència del seu fill Antoni Lloret García . OBRES I PROJECTES LLORET va experimentar un canvi substancial, centrant‐se en l’obra civil i en el manteniment d’ obres i d’ instal∙lacions d'empreses (indústria).
A principis dels anys 90, s’inicià la promoció d’habitatges propis: habitatges unifamiliars (aïllats o agrupats), i el 1995 s’inicià la construcció de depuradores, així com el manteniment d’ instal∙lacions d’empreses de tot l’àmbit nacional.
Els darrers anys, seguint amb la nostra política de potenciar la presència d’OBRES I PROJECTES LLORET en diversos sectors, s’ha
iniciat una nova àrea de l’empresa com és la restauració d’edificis històrics per a la seva posterior venda, tant a Catalunya com a la resta


   

YourCompany.Com © 2006 Privacy Policy